Administratiekantoor DTC

(gevestigd in Kudelstaart / Aalsmeer)

Logo DTC

Uw administratie Snel, Simpel en altijd Up-To-Date !

Aangifte inkomstenbelasting

Voor het invullen van uw belastingaangifte over 2016 heb ik onder andere de volgende gegevens nodig (indien van toepassing):

Inkomsten

 • Jaaropgave(n) werkgever en/of uitkeringsinstantie over 2016

Eigen huis

 • WOZ waarde 2016 eigen huis (staat o.a. aanslag OZB van de gemeente)
 • Betaalde hypotheekrente over 2016
 • Saldo hypotheekschuld per 31 december 2016

Lijfrente

 • Opgave betaalde lijfrente (in 2016) van verzekeringsmaatschappij
 • Opgave van pensioenfonds inzake factor A (Uniform Pensioenoverzicht 2016)

Kinderen

 • Aantal kinderen die op 31 december nog geen 18 jaar zijn
 • Voorletters plus geboortedatum kinderen

Spaargeld

 • Opgave saldi per 1 januari 2016
  Alleen als het spaargeld (inclusief effecten en overige vorderingen/leningen) meer bedraagt dan € 24.437 per belastingplichtige (dus met fiscaal partner € 48.874)

Schulden

 • Opgave saldi per 1 januari 2016
  Dit is exclusief hypotheek eigen woning

Effecten

 • Opgave van ontvangen dividend en de afgedragen dividendbelasting

© 2014 jouw website algemene voorwaarden links